News

GESAB has delivered their SCR and Catamisers systems to, Ternvag , Bit Oktania and Olympus the top 3 vessels in the ranking as the most sustainable vessels in Rotterdam, according to Port of Rotterdam Authority.

Port of Rotterdam

First vessel ever to have exhaustgas cleaning according to Marpol Annex VI:s ”Equivalent”-rules. (Swedish text)

Har världsunikt certifikat för avgasrening
Som första fartyg någonsin har bunkerfartyget Vingaren fått sin ombordinstallation för avgasrening godkänd enligt Marpol Annex VI:s ”Equivalent”-regler.

OljOlas nyaste fartyg Vingaren har ett IMO Tier III-tillägg i sitt certifikat för efterinstallationen av Gesabs SCR Catamiser. Det är fartyget först i världen med att få.
 
Read more:
https://www.sjofartstidningen.se/har-varldsunikt-certifikat-for-avgasrening/